Hospice Zutphen

Vriend worden

U kunt de Vrienden Hospice Zutphen op verschillende manieren ondersteunen:

Donateurs

Onze donateurs steunen jaarlijks met minimaal € 20 ons Gastenfonds. Donateur kunt u worden door met onderstaande link het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen. Een éénmalige schenking is natuurlijk ook van harte welkom! Bankrekening NL22ABNA0513679960 tnv Stichting Vrienden Hospice Zutphen. U kunt het aanmeldformulier donateur hier downloaden

Periodieke schenkingen
Periodieke schenking van een vast bedrag gedurende minimaal vijf achtereenvolgende jaren kan voor de gever fiscaal interessant zijn. Om periodieke giften van de belasting te kunnen aftrekken is per 2014 geen notariële akte meer nodig. Tegenwoordig voldoen de volledig ingevulde formulieren van de Belastingdienst. Klik op Periodieke Schenking voor het formulier op de website van de Belastingdienst.

Erven en nalaten
De Stichting Vrienden van Hospice Zutphen kunt u als begunstigde opnemen in uw testament. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw notaris. Wij zijn een ANBI-erkende stichting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Voor meer informatie klik hier voor de website van de belastingdienst.

Eenmalige giften
Voor steun aan Hospice Zutphen bij projecten of specifieke aanschaffingen zijn eenmalige giften zeer welkom. Zij zijn ook zeer welkom bij het Gastenfonds. U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer: NL22ABNA051.36.79.960 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Zutphen. Vermeld u de bestemming – gastenfonds, project – erbij? Als u ons wilt machtigen voor het overschrijven van het bedrag van uw gift, kunt u een formulier daarvoor hier downloaden. In 2016 ontvingen wij – met dank aan de gevers – meer dan honderd eenmalige giften. 

Club van Honderd
Bedrijven en instellingen of verenigingen kunnen lid worden van de Club van Honderd. Ze leggen zich vast voor een jaarlijkse schenking van een veelvoud van € 100, gedurende minimaal vijf jaren. De minimum jaarlijkse bijdrage is honderd euro. Deze schenkingen worden in hun geheel toegevoegd aan het Gastenfonds. Leden ontvangen een certificaat van deelname en zij kunnen vermelden dat zij lid zijn van de Club van Honderd in hun interne en externe uitingen. De lijst van deelnemers vindt u hier.

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig