Hospice Zutphen

Activiteiten van de Vrienden

De Vriendenstichting werft fondsen voor de steun aan het werk van Hospice Zutphen. Ze doet dat met acties die bekendheid geven aan het werk van het hospice en met acties die gelden opbrengen voor de ondersteuning ervan. De Vrienden onderhouden een relatiebestand van donateurs en mensen die een schenking deden of die dat periodiek doen, van de bedrijven van de club van honderd en van bedrijven en instellingen die Hospice Zutphen sponsoren. De Vrienden geven in samenwerking met het hospice twee keer per jaar een nieuwsbrief uit met informatie over de ontwikkelingen in ons hospice. 

Gastenfonds
De Stichting Vrienden Hospice Zutphen beheert het Gastenfonds van het hospice. Door het Gastenfonds is het hospice toegankelijk voor elke gast, ongeacht zijn of haar financiële draagkracht. De eigen bijdragen van de gasten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor het hospice. Het Gastenfonds vult de eigen bijdragen van gasten met een kleine beurs aan tot de werkelijke kosten.

Anneke Dorhout Mees lezing
De Vrienden houden elk jaar een publiekslezing, genoemd naar mevrouw Anneke Dorhout Mees, de oprichter van ons hospice in 1997. Het onderwerp van de lezing heeft altijd een relatie met het werk van Hospice Zutphen. In 2011 werd de Anneke Dorhout Mees lezing voor het eerst georganiseerd.

KleurRijk Leven
Elke drie jaar organiseren de Vrienden van Hospice Zutphen de kunstmanifestatie KleurRijk Leven.

 

 

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig