Hospice Zutphen

Financiën

Hospice Zutphen is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en is tevreden met een sluitende begroting en jaarrekening.

De inkomsten van het hospice komen uit vijf bronnen. De grootste is de subsidie van het ministerie van VWS, die bijna de helft van de kosten dekt. De bijdragen van de gasten zijn een tweede belangrijke bron. Derde is de bijdrage uit de WMO – wet maatschappelijke ondersteuning – van de gemeente Zutphen en vierde de bijdrage van de thuiszorgorganisatie in de kosten van de coördinatie. De kosten die overblijven als de bijdragen uit deze bronnen zijn besteed, worden gedekt door een bijdrage uit de vijfde bron, het Gastenfonds van de Vrienden van Hospice Zutphen. 

 

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig